Новости

Одлуке о сторнирању огласа

ОДЛУКA I О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2757/2023 од 06.10.2023. године и  Огласа за пријем у радни однос бр.2757-1/2023 од 6.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14.новембра…

Акција превентивних прегледа у недељу 12. новембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 12. новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних интернистичких прегледа

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у суботу 04. и недељу, 05.новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани…

Акција превентивних прегледа штитасте жлезде

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у суботу 21. и недељу, 22.10.2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни…

Акција превентивних прегледа (Ултразвучни преглед дојке и ПСА тест) у недељу 15.10.2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу, 15.10.2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи и то:…

Одлука о поништавању Огласа за пријем у радни однос бр.2758-1/2023 од 6.10.2023.

На основу члана 24. Закона о раду (“Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 95/18-аутентично тумачење,  Процедуре за заснивање радног односа број 173/2013 од 13.11.2013. године и члана 23. Статута Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања,…

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – медицинска сестра – техничар у амбуланти

На основу Сагласности Министарства здравља број 06-00-1-1/2023-02 од 21.августа 2023.године и Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2808/2023 од 10.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,…

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Физиотерапеутски техничар

На основу Сагласности Министарства здравља број 06-00-1-1/2023-02 од 21.августа 2023.године и Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2809/2023 од 10.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,…

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Медицинска сестра–техничар у амбуланти

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2758/2023 од 06.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2757/2023 од 06.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Доктор медицине, 09. август 2023.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2180/2023 од 09.08.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Доктор медицине, 25. јул 2023.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1882/2023 од 14.07.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…