Дом здравља
" Др Никола Џамић"
Врњачка Бања

Новости & активности

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 646/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног …

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 645/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног …

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  433/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног …

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  432/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног …

На основу члана 192. Закона о раду, члановима 56-58. Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС број 87/2018) и члана …

Издвајамо

Прегледи код изабраног лекара опште медицине се заказују. Заказивање у периоду од 08-10 ч. и од 15-17 ч. на телефоне:

  • 036 / 601 – 605
  • 036 / 601 – 657
  • 036 / 601 – 632

Од понедељка 11.04.2022. године у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања ће се обављати превентивни прегледи за рано откривање (скрининг) рака дебелог црева. Скрининг се односи на популацију од 50 до 74 године за оба пола. Телефони за информације:

  • 036 / 601 – 605
  • 036 / 601 – 657
  • 036 / 601 – 632
Информације можете добити на телефоне:
  • 064 / 815 – 8538 (од 08-12 часова)
Сертификат о Акредитацији здравствнене установе Дом здравља "Др Никола Џамић" на период од седам година.
Повеља "Капетан Миша Анастасијевић" за квалитет примарне здравствене заштите у Региону.

Корисни линкови