Јавне набавке

Јавна набавка ЈН3 – извештај о поступку

Јавни позив ЈН3 Извештај о поступку ЈН3 Записник о отварању понуда ЈН3 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН2 – извештај о поступку

Јавни позив 2 Исправка – јавни позив 2 Извештај о поступку ЈН 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН1 – извештај о поступку

Извештај о поступку Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН2 – Набавка стоматолошког материјала

Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Лице за контакт Свe инфoрмaциje…

Јавна набавка ЈН1 – Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала

Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Лице за контакт Свe инфoрмaциje…

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину Предлог јавних набавки за 2024. годину Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама План јавних набавки за 2024. годину на које…

Јавна набавка ЈН 12/2022 – Ауто делови и пнеуматици

Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Лице за контакт Свe инфoрмaциje…