Одлуке о сторнирању огласа

ОДЛУКA I

О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2757/2023 од 06.10.2023. године и  Огласа за пријем у радни однос бр.2757-1/2023 од 6.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14.новембра 2023. године.

Прилог: Одлука

 

ОДЛУКA II

О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2809/2023 од 10.10.2023.године и  Огласа за пријем у радни однос на неодређено време  бр.2809-1/2023 од 10.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14. новембра 2023. године.

Прилог: Одлука

 

ОДЛУКA III

О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2808/2023 од 10.10.2023.године и  Огласа за пријем у радни однос на неодређено време  бр.2808-1/2023 од 10.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14. новембра 2023. године.

Прилог: Одлука