Новости

Јавна набавка ЈН3 – извештај о поступку

Јавни позив ЈН3 Извештај о поступку ЈН3 Записник о отварању понуда ЈН3 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН2 – извештај о поступку

Јавни позив 2 Исправка – јавни позив 2 Извештај о поступку ЈН 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН1 – извештај о поступку

Извештај о поступку Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели…

Акција превентивних прегледа – 7. април 2024.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 7. априла 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних прегледа (Ултразвучни преглед дојке и ПСА тест) у недељу 24.03.2024. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу, 24.03.2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи и то:…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 841-1/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 842/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Јавна набавка ЈН2 – Набавка стоматолошког материјала

Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Лице за контакт Свe инфoрмaциje…

Акција превентивних прегледа – 10. март 2024.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 10. марта 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Јавна набавка ЈН1 – Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала

Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Лице за контакт Свe инфoрмaциje…