Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – медицинска сестра – техничар у амбуланти

На основу Сагласности Министарства здравља број 06-00-1-1/2023-02 од 21.августа 2023.године и Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2808/2023 од 10.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) ,  Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Медицинска сестра – техничар у амбуланти …………………………….. 1 извршиоц

 

Датум: 10.10.2023. године

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: