О нама

Делатност на примарном нивоу здравствене заштите

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања је установа примарне здравствене заштите. Током протеклих година пословао је као самостална установа, затим у саставу Здравственог центра „Студеница“ Краљево, а доношењем новог Закона о здравственој заштити 2019. године, који установе примарне здравствене заштите ставља под ингеренцију Министарства здравља, и Решењем Агенције за привредне регисте – Регистар здравствених установа број: БЗУ 685/2021 од 04.02.2021. године, Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања уписан је у Регистар здравствених установа.

Зграда у којој је смештен Дом здравља изграђена је и усељена 1978. године, а налази се на пар стотина метара од центра Врњачке Бање.

Током протекле четири године, зграда је комплетно реконструисана у две фазе кроз пројекат енергетске ефикасности, а захваљујући средствима Министарства финансија – Канцеларије за јавна улагања. Укупна вредност радова (комплетно спољашње и унутрашње уређење) извршених у обе фазе је око 270.000.000 динара без ПДВ-а. Поред централне зграде у Врњачкој Бањи, услуге здравствене заштите се пружају и у  пет здравствених амбуланти, а са циљем да се примарна здравствена заштита приближи становницима и у најудаљенијим местима општине.