Огласи

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 16. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1221/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 16. април. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1222/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 841-1/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 842/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 646/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 645/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  433/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  432/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  43/2024 од 09.01.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Одлуке о сторнирању огласа

ОДЛУКA I О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2757/2023 од 06.10.2023. године и  Огласа за пријем у радни однос бр.2757-1/2023 од 6.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14.новембра…