Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Медицинска сестра–техничар у амбуланти

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2758/2023 од 06.10.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) , Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Медицинска сестра – техничар у амбуланти……………………………………………. 2 извршиоца

 

Датум: 06.10.2023. године

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: