Новости

Акција превентивних прегледа штитасте жлезде – 3. март 2024.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 3. марта 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину Предлог јавних набавки за 2024. годину Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама План јавних набавки за 2024. годину на које…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 646/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 645/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  433/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  432/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

На основу члана 192. Закона о раду, члановима 56-58. Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС број 87/2018) и члана 23. Статута Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања директор Дома здравља дана 19.04.2022. године доноси: РЕШЕЊЕ О…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  43/2024 од 09.01.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Акција превентивних прегледа у недељу 10. децембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 10. децембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних прегледа у недељу 03. децембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 03. децембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних прегледа у недељу 19. новембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 19. новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-14 часова, биће организовани превентивни прегледи…