Јавне набавке

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – лабораторијски реагенси

Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 4 су добра…

Поступак јавне набавке мале вредности: Реагенси и контроле

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН…

Јавна набавка добара – горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 је…

Јавна набавка два санитетска возила путем финансијког лизинга

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку. Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН…

Arhiva: Javne nabavke velike vrednosti

2016.god. Јавна набавка горива Крајњи рок за достављање понуда: 04.03.2016. године до 12:00 часова Конкурсна документација Позив за подношење понуда   2015.god. Санитетски, лабораторијски и стоматолошки материјал Крајњи рок за достављање понуда: 09.10.2015. године до 10:00 сати Јавно отварање: 09.10.2015. године у 10:30 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда…

Arhiva: Javne nabavke male vrednosti

2017.god. Набавка половног возила Крајњи рок за достављање понуда: 13.10.2017. године до 12:00 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда Санитетски и лабораторијски материјал Крајњи рок за достављање понуда: 11.10.2017. године до 12:00 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда Набавка санитетског возила Крајњи рок за…