Arhiva: Javne nabavke male vrednosti

2017.god.

Набавка половног возила

Санитетски и лабораторијски материјал

Набавка санитетског возила

Набавка горива


2016.god.

Стоматолошки материјал

Санитетски и лабораторијски материјал

 

Набавка санитетског возила

 

Набавка санитетског возила – обустављено

 

Лабораторијски материјал

 


2015.god.

Санитетски, лабораторијски и стоматолошки материјал

 

Услуге сервисирања стоматолошке опреме

 

Лекови

 

Ауто делови

 

Сервисирање и поправка возила

 

Набавка горива ЈНД 4/15


2014.god.

 

Средства за одржавање хигијене

 

Сервисирање медицинске опреме

 

Сервисирање возила

 

Ауто делови

 

Сервисирање возила

 


2013.god.

 

Средства за чистоћу

 

Канцеларијски материјал

 

Штампани материјал