Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 24. јун 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1882/2024 од 24.06.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) , Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста интерне медицине)…………………………………………………..1  извршиoц

 

Датум: 24.06.2024. године

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: