Новости

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 646/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 645/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  433/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  432/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

На основу члана 192. Закона о раду, члановима 56-58. Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС број 87/2018) и члана 23. Статута Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања директор Дома здравља дана 19.04.2022. године доноси: РЕШЕЊЕ О…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  43/2024 од 09.01.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Акција превентивних прегледа у недељу 10. децембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 10. децембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних прегледа у недељу 03. децембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 03. децембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних прегледа у недељу 19. новембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 19. новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-14 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Одлуке о сторнирању огласа

ОДЛУКA I О поништавању Одлуке за расписивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр.2757/2023 од 06.10.2023. године и  Огласа за пријем у радни однос бр.2757-1/2023 од 6.10.2023.године због Закључка Владе Републике Србије 05 број: 112-11193/2023 од 14.новембра…

Акција превентивних прегледа у недељу 12. новембра 2023. год.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у недељу 12. новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи…

Акција превентивних интернистичких прегледа

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 150 здравствених установа у земљи, у суботу 04. и недељу, 05.новембра 2023. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани…