Одлука о избору кандидата – доктор медицине

По јавном Огласу бр.1222-1/2024 од 16.04.2024.године ПРИМА СЕ у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, кандидат:

1. Др Јелена (Милан) Гајић из Baљeвa

Изабрани кандидат распоређује се на радно место доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у Дому здравља „Др Никола Џaмић“ Врњачка Бања.

 

Датум: 16.05.2024. године

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: