Новости

Акција превентивних прегледа – 16. јун 2024.

У сарадњи са Министарством здравља, Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања организује превентивне прегледе у недељу, 16. јуна 2024. године, у периоду од 8 до 17 часова. Прегледи обухватају: Преглед лекара опште праксе, укључујући и прегледе промена на кожи…

Акција превентивних прегледа – 26. мај 2024.

У сарадњи са Министарством здравља, у недељу 26. маја 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у периоду од 08-17 часова, биће организовани следећи превентивни прегледи: Деца предшколског и школског узраста: Преглед код физијатра (кичма,…

Одлука о избору кандидата – доктор медицине

По јавном Огласу бр.1222-1/2024 од 16.04.2024.године ПРИМА СЕ у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, кандидат: 1. Др Јелена (Милан) Гајић из Baљeвa Изабрани кандидат распоређује се на радно место доктор медицине у Служби за здравствену заштиту…

Акција превентивних прегледа – 19. мај 2024.

У сарадњи са Министарством здравља, у недељу 19. маја 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у периоду од 08-17 часова, биће организовани следећи превентивни прегледи: ЕКГ и контрола крвног притиска Крвна слика и гликемија…

Акција превентивних прегледа – 21. април 2024.

У оквиру акције превентивних прегледа која се спроводи у око 170 здравствених установа у земљи, у недељу 21. априла 2024. године, у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Краљевачка 21, у трајању од 08-16 часова, биће организовани превентивни прегледи.…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 16. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1221/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 16. април. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1222/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Јавна набавка ЈН3 – извештај о поступку

Јавни позив ЈН3 Извештај о поступку ЈН3 Записник о отварању понуда ЈН3 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели…

Јавна набавка ЈН2 – извештај о поступку

Јавни позив 2 Исправка – јавни позив 2 Извештај о поступку ЈН 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели…