Кожне промене код дијабетичара

Дијабетес мелитус тип 2 болест цивилизације, болест погрешних навика, погрешне исхране, некретања, представља свакодневни изазов у раду лекара практичара. Због своје учесталости, тежине и присутним бројним компликацијама потребно је пратити савремене трендове у лечењу ове болести. Лекари Дома здравља Врњачка Бања учествују у континуираној едукацији о дијабетес мелитусу коју организује Медицински факултет Београд. Компликације ове болести су бројне и свима познате како макро тако и микроваскуларне .

ЦИЉ РАДА : Да се покаже да је кожа дијабетичара другачија, осетљивија и подложнија променама од коже недијабетичара и да се покаже да у основи тих промена лежи нерегулисан дијабетес.

МЕТОД РАДА : Ретроспективна анализа лечених дијабетичара у служби општа медицина Дома здравља Врњачка Бања и приказ појединих интересантних кожних промена начињених дигиталним фотоапаратом.

РЕЗУЛТАТИ РАДА : У задњих годину дана од свих дијабетичара који су се јављали издвојена су 22 са кожним променама. Најчешћи симптоми због којих су се јављали су били следећи:

 1. болови (код 14 пацијената)
 2. трњење (код 7 пацијената)
 3. умањен тактилни сензибилитет (код 6 пацијената)
 4. свраб (код 5 пацијената)

Локализација кожних промена показује највећу заступљеност на кожи доњих екстремитета и то:

 1. потколенице и стопала (код 18 пацијената)
 2. кожа трупа (код 2 пацијента)
 3. шаке (код 2 пацијента)

Структура пацијената по полу био је 8 жена и 14 мушкараца. Углавно се радило о дугогодишњим дијабетичарима, просечна дужина трајања болести била је 17,3 године. Просечна вредност гликемије у три узастопне котроле била је 12,3 ммол/л што показује да се ради о пацијентима са лоше регулисаним дијабетесом. То указује да највероватнији узрок ових промена лежи у васкулопатији и неуропатији. Што се тиче терапије 15 је било на инсулинској терапији а 7 на оралним хипогликемицима.

Саме промене су имале шаролик изглед:

 • Кожа трупа свраб без икаквих видљивих промена
 • Шаке најчешће интердигитална микоза
 • Доњи екстремитети са разноврсном патологијом

Дигиталним фотоапаратом начинила сам неколико интересантних фотографија потколеница и стопала неких од пацијената .

На слици број 1 је екстензорна страна потколенице са истањеном атрофичном кожом и местимичним пигментацијама до величине зрна сочива. На доњој трећини маљавост је изразито смањена. Ради се о дијабетичару на инсулину са дијабетичним стажом од 23 године.

 

Слика бр 1

 

На стопалима посебно на фалангама такодје је била смањена длакавост,нокатне плоче су билле орожале тамније пребојене што се види на слици 2: дијабетичар 19 година на инсулину:

Слика број 2

На ноктима су се видјале и много теже трофичне промене када је долазило до отпадања читавих нокатних плоча.Нокат би се најпре данима клатио потпуно безболно а у каснијем току би спонтано отпао.на слици бр. 3 се види недостатк  нокта на 2 прсту леве ноге .У питању је дијабетичар  са 26 година дијабетичног стажа на инсулину

Слика бр.3

На слици је такође видљива тамна пребојеност 3.нокта и губитак маљавости на фалангама.

Стопала дијабетичара представљају сталну бригу како за пацијента тако и за његовог изабраног лекара. Мора се водити брига о свакој и најмањој повреди која врло лако може да заврши гангреном. Табани су посебно изложени штетним ноксама као и чињеници да трпе велики терет .На слици бр 4 види се наизглед безазлена повреда табана која се за 24 х. инфицирала и третирана је и локално и општом антибиотерапијом.У питању је дијабетичарка на инсулину са 14 година дијабетичног стажа .

Слика бр.4

Општи терапијски принцип код свих кожних промена је исти:добра гликорегулација, вазодилататори , витамини Б групе , редовна хигијена,ношење одеће и обуће од природних материјала као и анатомски обликоване  а локална терапија зависи од самог узрочника.Кожа дијабетичара је вулнерабилна и треба је неговати да би се избегле компликације које доводе до нарушавања квалитета живота.

Литература:

 1. Општа медицина – Проф. Др Дане Жигић
 2. Како живети са дијабетесом – Др Владе Величковић
 3. Мала дерматовенерологија – Проф.Др Милан Беттето

Аутор:
Др Слађана Милић
спец. опште медицине

Коаутори:
Др Невена Симовић
Др Мирослава Миљковић
Др Биљана Илић