Аналгетици у дечијој стоматологији

У пракси, пацијенти су склони узимању лекова – аналгетика на своју руку у сврху сузбијања зубног бола. Мањи је број аналгетика које смеју користити деца.

Од 100 прегледане деце са болом, препоручена је уптреба аналгетика код 14-оро деце. Већи број деце је узимало аналгетике, а 42-је на самоиницијативу родитеља. Најчешће су користили Бруфен и Парацетамол, а при том нису знали колики је кариогени ефекат који се јавља дуготрајним узимањем лекова заслађеним шећером.

Правилна примена профилактичких мера у циљу очувања здравља млечних и сталних зуба је најбољи начин превенције настанка бола. Кроз планиране разговоре и индивидуални здравствено – васпитни рад, родитељи добијају информације о штетности лоших навика у исхрани, препоруке о правилној хигијени и флуор профилакси. Због непоштовања истих и несавесног односа према млечној дентици долази до настанка каријеса и наравно бола што резултира  примену аналгетика. Из истих разлога је потребна интензивна и што ранија сарадња (од шестог месеца живота) са стоматологом и спровођења мера превенције а самим тим и редукција примене аналгетика.


Аутор:
Др Наташа Трифуновић, спец. дечије и превентивне стоматологије

Коаутори:
Др Љиљана Лопичић