Службена белешка о Отказу Уговора о раду

Решење о Отказу Уговора о раду запосленом др Зорану Стевановићу, бр. 290/2019 од 29.01.2019.године, послат је на адресу Првог маја бр.5 стан 18, Врњачка Бања, дана 01.02.209.године путем курирске службе „POST EXPRESS“ са назнаком да ће достава бити извршена 04.02.2019.године због дана викенда.
Дана 11.02.2019. године, курирска служба „POST EXPRESS“ вратила је пошиљку са назнаком да је истекао рок чувања пошиљке јер се именовано лице није јавило да преузме обавештење.

Сходно чл. 75, став 6. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016 и 95/2018), сматра се да је лично достављање извршено када истекне 15 дана од дана када је обавештење остављено на месту на коме је писмено требало да буде уручено.

Из свега наведеног, сматраће се да је Решење о Отказу Уговора о раду запосленом др Зорану Стевановићу, бр. 290/2019 од 29.01.2019.године достављено 18.02.2019.године.

Правна служба Дома здравља “Др Никола Џамић“
Вања Лазовић, дипл.правник

ПРИЛОГ

 – Службена белешка