Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време

Одлука о избору кандидата по јавном Огласу бр 468-2/2022 од 21.02.2022. године за пријем у радни однос на одређено време – Доктор медицине
Одлука о избору кандидата