Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време

Одлука о избору кандидата по јавном Огласу бр 3533/2021 од 08.11.2021. године за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине
Одлука о избору кандидата – Доктор медицине
 

Одлука о избору кандидата по јавном Огласу бр 3533/2021 од 08.11.2021. године за пријем у радни однос на неодређено време – Физиотерапеут
Одлука о избору кандидата – Физиотерапеут
 

Одлука о избору кандидата по јавном Огласу бр 3533/2021 од 08.11.2021. године за пријем у радни однос на неодређено време – Медицинска сестра
Одлука о избору кандидата – Медицинска сестра