Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата по јавном Огласу број 1602/2022 од 07.06.2022. године.