Дигитални мамограф

  • Дигитални мамограф из Центра за радиологију Клиничког центра Ниш, обављаће прегледе у ДЗ Врњачка Бања у периоду од 3. фебруара до 16. марта 2014. године.
  • На преглед се позивају жене од 50 до 69 година старости.
  • Преглед ће се обављати без упута, уз обавезно заказивање у диспанзеру за здравствену заштиту жена или на телефон 601-633.
  • ВАЖНО: На преглед имају право све жене без обзира да ли имају оверену здравствену књижицу или не.