АКРЕДИТАЦИЈА на период од 3 године

Сертификат о АкредитацијиПрипрема Акредитације у нашем Дому здравља спроведена је у периоду од 11.06.2013. до 23.11.2013. године. У том процесу учествовало је 12 тимова са следећим сетовима стандарда:

 • Здравствена заштита одраслог становништва
 • Здравствена заштита жена
 • Здравствена заштита деце и школске деце
 • Специјалистичко консултативна делатност
 • Поливалентна патронажа
 • Дијагностичка радиологија
 • Лабораторијска дијагностика
 • Животна средина
 • Људски ресурси
 • Управљање информацијама
 • Руковођење
 • Стандарди управљања

 

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача обављена је од 24-26.11.2013. године од стране четворочлане комисије и реализовано је:

 • прегледом припремљене документације и здравствене документације;
 • разговором са органима управљања здравствене установе;
 • разговором са запосленима који су учествовали у поступку самооцењивања (тимови за самооцењивање квалитета рада здравствене установе);
 • обиласком здравствене установе и прегледом просторних капацитета;
 • прегледом опремљености здравствене установе медицинском опремом;
 • разговором са пацијентима и запосленима;
 • завршним састанком на коме се органи управљања и запослени информишу о обављеној акредитацијској посети.

 

Квалитет рада је оцењиван према унапред утврђеним акредитацијским стандардима на основу скале за оцењивање испуњености. Скала за оцењивање испуњености критеријума садржи оцене 1-5, и то:

 1. оцена 1 која подразумева да критеријум није уведен у примену;
 2. оцена 2 која подразумева да се критеријум уводи у примену;
 3. оцена 3 која подразумева да се критеријум примењује;
 4. оцена 4 која подразумева унапређену примену критеријума;
 5. оцена 5 која подразумева најбољу примену критеријума;
 6. без одговора – у случају када је немогуће у датој здравственој установи применити неки критеријум.

 

Први потребан услов за добијање сертификата о акредитацији је да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијента није оцењен оценом мањом од 4, а остала два услова се односе на број најбољих и најлошијих оцена.

На основу процентуалне заступљености добијених оцена, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, је донео решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања на период од 3 године, који нам је уручила Министарка здравља, проф. Славица Ђукић Дејановић.

 

Извод из налаза спољашњих оцењивача:

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, импонује као добро организована здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите, посвећена очувању и унапређењу здравља, као и благовременој дијагностици, лечењу и рехабилитацији популације којој пружају здравствену заштиту. Бројне похвале изречене су у погледу односа особља према пацијентима, које карактерише љубазност, као и посвећеност спровођењу мисије и остварењу визије своје здравствене установе, а то је пружање што боље, доступније и квалитетније здравствене заштите.

 

[nggallery id=6]