Решење о именовању лица за заштиту података о личности

На основу члана 192. Закона о раду, члановима 56-58. Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС број 87/2018) и члана 23. Статута Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања директор Дома здравља дана 19.04.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О именовању лица за заштити података о личности

  1. ИМЕНУЈЕ СЕ Вања Лазовић, дипл. правник, рук.прав.кдр. и админ. послова у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, као лице за заштиту података о личности.
  2. Са именованим лицем може се контактирати лично или путем мејла vanja.lazovic.vl@gmail.com