Светски дан срца, 29.септембар 2014. године “У СРЦУ ЗДРАВЉА”

3Ове године Светски дан срца обележава се под слоганом „У срцу здравља” и има за циљ да истакне важност глобалног покрета. Својим порукама треба да покрене сваког појединца на активности којима би заштитио и очувао своје здравље, а истовремено и да подстиче промене на нивоу локалне заједнице и друштва.

Светски дан срца 2014. године усмерен је на стварање здравог окружења које би омогућило људима да направе позитивне промене које могу да смање ризик од срчаних болести и можданог удара, наглашавајући значај здравих стилова живота, као и значај превенције фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова у свим популационим групама. Светска федерација за срце упозорава да се најмање 80% превремених смртних исхода може спречити контролом главних фактора ризика (пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност).

2Светски дан срца позива људе да се придруже глобалном покрету за здраво срце и здраве стилове живота. Ове године се ставља акценат на локалне заједнице и њихов утицај на здравље. Ова колективна акција може да допринесе да се прерана смртност услед кардиоваскуларних обољења до 2025. године смањи бар за 25%.

1Патронажна служба Дома здравља “др Никола Џамић” учествовала је у активностима на мерењу артеријске тензије и гликемије грађанима и гостима Врњачке Бање, уз давање савета, поделу здравствено-васпитног материјала и приказ изложбе. Кампања је спроведена у сарадњи са Специјалном болницом “Меркур”, Специјалном болницом за интерне болести, Црвеним крстом, фармацеутском кућом Bayer и Основном школом.