Промоција сексуалног и репродуктивног здравља младих

Промоција сексуалног и репродуктивног здравља младих у Србији посебно је потребна из више разлога. Најважнији су пораст учесталости сексуалне активности током адолесценције, раширеност ризичног понашања међу младима, интензивно одлагање рађања, пасиван однос родитеља према сексуалности и заштити репродуктивног здравља њихове деце, одсуство системских решења везаних за едукацију у овој сфери, недовољна прилагођеност здравствене службе потребама младих везаним за заштиту репродуктивног здравља као и озбиљни демографски изазови. Поред тога, очување и унапређење репродуктивног здравља младим људима доноси низ добробити.

Одржан је низ предавања на ову тему током 2003. године. Предавачи су били доктори и сестре из нашег Дома здравља „Др Никола Џамић“:

  1. Др Весна Малићанин, спец. гинекологије и акушерства
  2. Др Светлана Марић, спец. гинекологије и акушерства
  3. Светлана Букоња, вмс
  4. Драгана Јанковић, мс
  5. Марија Џамић, мс

Тема – репродуктивно здравље младих

07.03.2023.

Дом ученика УТШ Врњачка Бања

34 ученика

20.03.2023.

УТШ Врњачка Бања

17 ученика

21.03.2023.

УТШ Врњачка Бања

29 ученика

22.03.2023.

УТШ Врњачка Бања 

20 ученика

03.04.2023.

УТШ Врњачка Бања

16 ученика

06.04.2023.

УТШ Врњачка Бања

17 ученика

Тема – полно преносиве болести

12.04.2023.

Дом здравља, рад у малој групи

21.04.2023.

Дом здравља, рад у малој групи

Тема – репродуктивно здравље младих

08.05.2023.

Гимназија Врњачка Бања

19 ученика

09.05.2023.

Гимназија Врњачка Бања

17 ученика

26.05.2023.

Гимназија Врњачка Бања

12 ученика

29.05.2023.

Гимназија Врњачка Бања

13 ученика