Показне вежбе из основне и више животне потпоре

Одржана су интерна предавања и показне вежбе из основне и више животне потпоре за медицинске раднике Службе за заштиту здравља одраслих, са посебним освртом на АЛС и употребу дефибрилатора. Предавачи су били;
  • др Зорица Шарац Лаковић, специјалиста ургентне медицине и начелник Службе хитне помоћи
  • ВМТ Мирко Стевановић, главни техничар дома здравља