Мисија и визија

Мисија

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу за грађане Врњачке Бање и становништво општине Врњачка Бања, која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију болести и повређених.

Посвећени смо унапређењу здравља свих наших суграђана где је корисник у центру са посебним акцентом на рањиве групе становништва.

Визија

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања ће задржати и унапредити водећу улогу међу здравственим установама примарне здравствене заштите, целе Србије, пружањем здравствених услуга високог квалитета. Заједнички циљ и мера сваког успеха биће здравље свих наших суграђана. Тежићемо поверењу и осећању сигурности наших пацијената, а љубазност, емпатију, престижно знање, искуство, сву стручност, квалитет и људскост, ставићемо у службу тога.