Огласи

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 24. јун 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1882/2024 од 24.06.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 24. јун 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1881/2024 од 24.06.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Одлука о избору кандидата – доктор медицине

По јавном Огласу бр.1222-1/2024 од 16.04.2024.године ПРИМА СЕ у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, кандидат: 1. Др Јелена (Милан) Гајић из Baљeвa Изабрани кандидат распоређује се на радно место доктор медицине у Служби за здравствену заштиту…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 16. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1221/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 16. април. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1222/2024 од 16.04.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 841-1/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 18. март. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 842/2024 од 18.03.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – специјалиста интерне медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 646/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – 27. феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 645/2024 од 27.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине – феб. 2024.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број  433/2024 од 09.02.2024. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019…